შემოწირულობები მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე

175

2018 წლის 20 სექტემბრის მონაცემებით, მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე 1 სექტემბრიდან დღეის ჩათვლით განხორციელდა შემოწირულობა 35 ათასი ლარის ოდენობით:
ანგარიშვალდებული პირის დასახელება: “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”

თარიღი* სახელი გვარი პირადი ნომერი თანხა ბანკი ანგარიშის ნომერი ვერიფიცირებული თანხა
11/09/2018 გიორგი ვაშაძე 01006008204 20,000.00 თიბისი GE86TB7328745061600007 20,000.00
12/09/2018 გიორგი ვაშაძე 01006008204 15,000.00 თიბისი GE86TB7328745061600007 15,000.00
კომენტარები