“ახალმა საქართველომ” სარჩელი შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში

170

პოლიტიკური პლატფორმა “ახალი საქართველოს” დღეს იმყოფებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც სარჩელი შეიტანა მამაკაცისა და ქალის საპენსიო ასაკის გათანაბრებასთან დაკავშირებით.
“ახალი საქართველო” მოითხოვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნიოს არსებული ნორმა.კომენტარები