გამოკითხვა: ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის შემდგომი ბედი

221

?ელიავას ბაზრობა უნდა დარჩეს ისე, როგორც არის.
?უნდა მოეწყოს სარეკრეაციო ზონა და ბაზრობა გადავიდეს.
?უნდა დარჩეს ბაზრობა და ამავდროულად მოეწყოს სარეკრეაციო ზონა.
 
? პასუხების დაფიქსირება კომენტარის სახით

კომენტარები