“ახალმა საქართველომ” ხელმოწერები წარადგინა საკრებულოში

194

მოსკოვის გამზირს უნდა გადაერქვას სახელი და ეწოდოს საქართველოს გამზირი. ამ მიზნით პოლიტიკური პლატფორმა “ახალი საქართველო” აგროვებდა ხელმოწერებს და დღეს 1500-მდე ხელმოწერა შეიტანა საკრებულოში.

კომენტარები