უფასო სასადილოების პრობლემა: ,,ახალი საქართველოს” ინიციატივა

155

პოლიტიკური პლატფორმა ,,ახალი საქართველოს” ინიციატივაა, უფასო სასადილოებით მოსარებლე ბენეფიციარებს, საშუალება ჰქონდეს თავად აირჩიონ სასურველი ვარიანტი:
1. მიიღონ მისი კვებისთვის განკუთვნილი თანხა, პირად ანგარიშზე და თავად იზრუნონ საკუთარ კვებაზე;
2. კვლავ, უფასო სასადილოს მომსახურებით ისარგებლოს.
ამასთან მიგვაჩნია, რომ ბენეფიციარებისთვის გამოყოფილი დღიური კვების საფასური 1.18 თეთრი არასაკმარისია და ის 3 ლარამდე უნდა გაიზარდოს.


კომენტარები