გიორგი ვაშაძის პროგრამული სიტყვიდან: თანაბრად განვითარებული უბნები

165

თბილისის ყველა უბანი, იქნება თანაბრად განვითარებული!
ყველა უბანს, ექნება საკუთარი ფუნქცია!
თბილისში აღარ იქნება “გარეუბნები”- ყველა მათგანი იქნება თანაბრად მიმზიდველი, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის!
#შეცვალეწარმატებისთვის
#თბილისი-ლიდერ ქალაქებს შორის

კომენტარები