“ახალი საქართველოს” გაზეთი

249

გაეცანით ერთობა #ახალისაქართველოს საინფორმაციო გაზეთს.
# ინიციატივები უფასო სასადილოებით მომსახურების პროგრამის გასაუმჯობესებლად
# ინიციატივა საპენსიო ასაკის გათანაბრებასთან დაკავშირებით

კომენტარები