გიორგი ვაშაძის პროგრამული სიტყვიდან: სოციალური სოლიდარობის ქალაქი

150

თბილისი უნდა გახდეს სოციალური სოლიდარობის ქალაქი!
აღარ უნდა იყოს მოქალაქეებს შორის ლუკმა პურისთვის ბრძოლა.
სოციალური სოლიდარობა იქნება ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი, რომლის განხორციელებასაც ვგეგმავთ.

ჩვენი მიზანი იქნება, სოციალურად დაუცველი ადამიანები გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან.

კომენტარები