შემოწირულობა სამოქალაქო პლატფორმა “ახალ საქართველოს”

152

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება: სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო

თარიღი* სახელი გვარი პირადი ნომერი თანხა ბანკი ანგარიშის ნომერი ვერიფიცირებული თანხა
03/09/2017 თამარი ჯინჭარაძე 01017025069 6,100.00 თიბისი GE11TB7570045061100024 6,100.00
კომენტარები