აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა-დისკუსია.

162

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა-დისკუსია.
კითხვა-პასუხის რეჟიმში ვსაუბრობთ თბილისის მოსახლეობისა და დედაქალაქის წინაშე არსებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე.

კომენტარები