გარემოს დაცვის კომიტეტის სხდომა RMG gold ის საქმესთან დაკავშირებით

230

გარემოს დაცვის კომიტეტის სხდომაზე RMG Gold-ის საქმიანობის განხილვას დაპირისპირება მოჰყვა

დაპირისპირება გარემოს დაცვის კომიტეტის სხდომაზე RMG Gold-ის საქმიანობის განხილვისას

🌳 ხმაურიანი დაპირისპირება გარემოს დაცვის კომიტეტის სხდომაზე RMG gold-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით

🌳გარემოს დაცვის კომიტეტის სხდომა RMG gold ის საქმესთან დაკავშირებით

კომენტარები