შემოწირულობები მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე

542

2018 წლის 20 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით  მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე არ განხორციელებულა შემოწირულობები.

კომენტარები