შემოწირულობები მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე

192

2018 წლის 30 ოქტომბრის მონაცემებით, მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე, ბოლო სამი კვირის განმავლობაში, განხორციელდა შემოწირულობა 10 ათასი ლარის ოდენობით:
ანგარიშვალდებული პირის დასახელება: “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”

თარიღი* სახელი გვარი პირადი ნომერი თანხა ბანკი ანგარიშის ნომერი ვერიფიცირებული თანხა
16/10/2018 ამირან ინასარიძე 01010013761 10,000.00 თიბისი GE22TB7828545068100001 10,000.00

* შემოწირულების მიმღების საბანკო ანგარიშზე ასახვის თარიღი

კომენტარები