შემოწირულობები მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე

219

2018 წლის 20 ნოემბრის მონაცემებით, მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე, ბოლო 3 კვირის განმავლობაში, განხორციელდა შემოწირულობა 11 ათასი ლარის ოდენობით:
ანგარიშვალდებული პირის დასახელება: “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”

თარიღი* სახელი გვარი პირადი ნომერი თანხა ბანკი ანგარიშის ნომერი ვერიფიცირებული თანხა
15/11/2018 აკაკი კაკოიშვილი 21001000596 5,000.00 საქართველოს ბანკი GE86BG0000000241563600 5,000.00
15/11/2018 მანანა კაპანაძე 62007003538 6,000.00 თიბისი GE28TB0682645163622336 6,000.00

* შემოწირულების მიმღების საბანკო ანგარიშზე ასახვის თარიღი

კომენტარები