შემოწირულობები მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე

199

2018 წლის 21 ნოემბრიდან 2019 წლის 16 იანვრის ჩათვლით მონაცემებით, მპგ “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”-ს ანგარიშზე, განხორციელდა შემოწირულობა 7,6 ათასი ლარის ოდენობით:
ანგარიშვალდებული პირის დასახელება: “სამოქალაქო პლატფორმა – ახალი საქართველო”

თარიღი* სახელი გვარი პირადი ნომერი თანხა ბანკი ანგარიშის ნომერი ვერიფიცირებული თანხა
25/12/2018 თამარი ჯინჭარაძე 01017025069 1,700.00 თიბისი GE11TB7570045061100024 1,700.00
25/12/2018 დავით ბიტაძე 01027023174 800.00 საქართველოს ბანკი GE59BG0000000673317100 800.00
15/01/2019 სერგო ჩიხლაძე 01030018655 2,550.00 თიბისი GE11TB1180645161622337 2,550.00
14/01/2019 თეონა ჭალიძე 01014006159 2,550.00 საქართველოს ბანკი GE04TB4681545063622433 2,550.00

* შემოწირულების მიმღების საბანკო ანგარიშზე ასახვის თარიღი
* შემოწირულების მიმღების საბანკო ანგარიშზე ასახვის თარიღი

კომენტარები