შეხვედრა სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებთან

125

ვისაუბრეთ პრობლემების გადაჭრის კონკრეტულ გზებზე. თითოეულ პრობლემას ინდივიდუალურად განვიხილავთ.

კომენტარები